Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN


Lees de Algemene Voorwaarden a.u.b. zeer zorgvuldig door. Mochten er nog vragen zijn, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via info@vierseizoenen.nl. De Algemene Voorwaarden van Vierseizoenen zijn van toepassing op elk aanbod van Vierseizoenen en op elke tot stand gekomen overeenkomst (op afstand) tussen Vierseizoenen en de klant. Door te bestellen en het vakje bij de bestelling aan te vinken, accepteer je de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van Vierseizoenen, nadat je de mogelijkheid hebt gehad de voorwaarden te downloaden en door te nemen. Vierseizoenen behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Op de tot stand te komen koopovereenkomst zijn altijd de op dat moment geldende voorwaarden van toepassing.

De Algemene Voorwaarden zijn op de homepage van de website van Vierseizoenen (www.vierseizoenen.nl) te raadplegen, op te slaan en te printen.
Vierseizoenen is geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 70087199. BTW nummer: NL109169852B01 Nieuwestad 119
8911 CP Leeuwarden


1. Totstandkoming van de overeenkomst
De (koop)overeenkomst komt tot stand indien door klant een bestelling bij Vierseizoenen wordt geplaatst en deze bestelling door Vierseizoenen digitaal wordt bevestigd (orderbevestiging per e-mail).

2. Prijzen en kosten
De op de website vermelde prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten. Druk-, zetfouten en prijswijzigingen voorbehouden. Bij druk- en zetfouten is Vierseizoenen niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

3. Verzendkosten
Vierseizoenen brengt een bijdrage voor de verzendkosten in rekening. De verzendkosten worden automatisch toegevoegd tijdens de check out. Nederland: € 4,95 per bestelling. Bestellingen boven de €75,00 worden gratis verzonden. Verzendkosten naar overige landen kunnen geraadpleegd worden tijdens het afrekenproces.

4. Betaling
U kunt betalen via iDEAL. De levertijd vangt aan op het moment dat Vierseizoenen de betaling heeft ontvangen.

5. Levering
Vierseizoenen verstuurt binnenlandse pakketten met Post.nl. Na ontvangst van de bestelling ontvangt u direct een orderbevestiging per mail. Indien de bestelde artikelen onverhoopt niet voorradig zijn neemt Vierseizoenen binnen 2 werkdagen contact met u op. Zodra Vierseizoenen de betaling heeft ontvangen, gaan wij de bestelde artikelen voor u inpakken. Vierseizoenen biedt de bestelde artikelen binnen 3 werkdagen na ontvangst van betaling aan bij Post.nl. Wij streven hierbij altijd naar een zo spoedig mogelijke levering. Indien de levertijd de termijn van 30 dagen overschrijdt, heeft u het recht de overeenkomst te ontbinden en ontvangt u het geld binnen 30 dagen terug op uw rekening. Dit geldt niet als de partijen onderling een andere leveringstermijn zijn overeengekomen. Vierseizoenen is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van verlies of beschadiging van de bestelde artikelen door de bezorgdienst. Bij schade aan de verpakking bij levering moet u vóór opening contact opnemen met Vierseizoenen, bij gebreke waarvan Vierseizoenen niet gehouden is uw klachten in behandeling te nemen. Het kan zijn dat het product door transport schade heeft opgelopen.

6. Productaansprakelijkheid
Vierseizoenen is niet de producent van de te leveren artikelen en niet aansprakelijk voor gebreken in de artikelen. Bij schade als gevolg van gebreken in de artikelen, dient u Vierseizoenen hierover direct in te lichten, waarna Vierseizoenen u zal doorgeleiden naar de producent.

7. Retourneren & Ruilen
Indien (een deel van) de bestelling onverhoopt niet aan de wensen voldoet, kan de bestelling binnen 8 dagen na ontvangst geretourneerd worden. Retourzendingen worden op eigen risico teruggestuurd. Vermeld altijd het ordernummer van je retour bij het terugzenden. Je dient de ongebruikte artikelen te retourneren aan Vierseizoenen. De retourzending dient voldoende gefrankeerd te zijn, de kosten van de retourzending zijn voor rekening van de klant. Retourzendingen worden alleen geaccepteerd indien de verpakking (incl. labels) van het artikel onbeschadigd is en het artikel niet in gebruik genomen is. Bij een retourzending, volgens de retourinstructies, betaalt Vierseizoenen binnen 14 dagen na ontvangst van de artikelen het betaalde bedrag terug. Vierseizoenen behoudt zich het recht voor retourzendingen te weigeren of om slechts een gedeelte van het betaalde bedrag terug te betalen wanneer het vermoeden bestaat dat het artikel reeds is gebruikt, wanneer het artikel ten gevolge van gebruik is beschadigd of wanneer de goederen niet in originele verpakking retour zijn gezonden. Vierseizoenen behoudt zich het recht voor retourzendingen te weigeren of om slechts een gedeelte van het betaalde bedrag terug te betalen wanneer de artikelen niet binnen 8 dagen door de klant zijn teruggestuurd.
Als de maat of kleur van het artikel dat u besteld heeft niet naar wens is, dan kunt u dit altijd ruilen (mits voorradig). De verzendkosten hiervan zijn voor rekening van de klant. De aanvraag dient altijd vooraf via e-mail (retour@Vierseizoenen.nl) kenbaar gemaakt te worden. Zodra uw aanvraag door ons bevestigd is kunt u de artikelen aan ons retour zenden.

8. Overmacht
Vierseizoenen is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien zij daartoe gehinderd is door overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, verstaan ernstige bedrijfsstoringen bij Vierseizoenen en transportstagnatie.

9. Intellectueel eigendom
Het is niet toegestaan om informatie welke afkomstig is van de website van Vierseizoenen (www.Vierseizoenen.com) zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vierseizoenen te kopiëren en/of verspreiden in welke vorm dan ook. De website is in zijn geheel, inclusief de naamgeving, het ontwerp, de lay-out en de tekst auteursrechtelijke beschermd. Vierseizoenen is auteursrechthebbende.

10. Klachten
Vierseizoenen streeft naar tevreden klanten. Mocht u onverhoopt een klacht hebben dan graag een e-mail sturen aan info@Vierseizoenen.com. Wij zullen dan in overleg op zoek gaan naar een juiste oplossing.

11. Privacy
Vierseizoenen vindt het belangrijk dat de door consument verstrekte gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk worden behandeld. Alle persoonsgegevens worden uitsluitend door Vierseizoenen gebruikt en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld, mits noodzakelijk voor betaling transacties en bezorging van de bestelling.

12. Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten en alle geschillen die daaruit mochten voortvloeien is het Nederlands recht van toepassing. De Rechtbank Oost-Brabant, locatie ‘s-Hertogenbosch is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van enig geschil tussen Vierseizoenen en de klant.
Aldus opgemaakt te Leeuwarden op 3 februari 2018.

13. Voorraad
Wij gaan zeer zorgvuldig om met uw bestelling en onze voorraad. Onverhoopt kan het gebeuren dat een klant in de stenen winkel precies iets afrekent op het moment dat u uw bestelling heeft geplaatst. In dit geval hebben klanten in de stenen winkel een voorkeurspositie. Mocht dit gebeuren dan zullen wij u daarover zsm informeren en binnen 8 dagen het betaalde bedrag van het desbetreffende artikel retour storten.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2017 - 2020 VIER SEIZOENEN | sitemap | rss
Voor een correcte werking maakt deze website gebruik van cookies. Meer informatie Accepteren
Deze Cookieverklaring is van toepassing op www.vierseizoenen.nl, hierna te noemen de website, en alle onderdelen van deze website. De wet verlangt van ons dat wij onze website bezoekers duidelijk en volledig informeren over de cookies die wij plaatsen. Bij het gebruik van de website kan door VierSeizoenen en/of derden, informatie over je gebruik van deze worden verzameld, door middel van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van een website wordt meegestuurd en door je browser op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen. De cookie laat toe dat je browser vervolgens wordt herkend bij herhaald bezoek aan een website. De informatie die, bijvoorbeeld door middel van cookies, door de website en/of derden wordt verzameld kan voor de volgende doeleinden worden gebruikt: 1. Voor functionele doeleinden Om het navigeren en het inloggen op de websites te vergemakkelijken of om je instellingen en/of voorkeuren bij gebruik van website te onthouden. Voorbeeld: je logt in op een website en via een cookie weet een systeem bij uw volgende bezoek aan dezelfde website dat je ingelogd bent. Je hoeft dus niet opnieuw in te loggen. 2. Voor analytische doeleinden Om het gebruik van de website te analyseren. Voorbeeld: er kan worden bijgehouden hoeveel bezoekers een bepaalde webpagina bezoeken, zodat de website weet welke (onderdelen) populair zijn. Verwijderen en weigeren van cookies Via de browserinstellingen op uw computer kun je reeds geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. De wijze waarop verschilt per browser; raadpleeg indien nodig de help functie van je browser. Daarnaast kun je de meeste cookies die bij gebruik van websites van de website worden geplaatst, zowel individueel als collectief weigeren via www.youronlinechoices.com/nl/uw-advertentie-voorkeuren. Hier kun je ook zien welke van de genoemde cookies actief zijn op je browser. Na het verwijderen en/of het weigeren van cookies kun je overigens wel advertenties blijven zien. Let op: indien je cookies weigert en/of verwijdert kunt je niet altijd van alle mogelijkheden van een website gebruik maken. Daarnaast heeft het weigeren c.q. verwijderen van cookies alleen gevolgen voor de computer én browser waarop je deze handeling uitvoert. Indien je gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dien je de bovengenoemde handeling(en) zo vaak als nodig te herhalen. Wijziging van deze Verklaring De website behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Cookieverklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden je aan deze Cookieverklaring geregeld te raadplegen, zodat je altijd van de inhoud van de geldende Cookieverklaring op de hoogte bent. Deze Cookieverklaring is voor het laatst gewijzigd op 25 mei 2018.